دکوراسیون و غرفه سازی

در زندگی امروز بیشتر اوقات ما در محیط بسته سپری می شود و برای اینکه افراد در محیط کاری و منزل خود احساس راحتی کنند و در آن فضا متناسب با کاری که انجام می دهند ارتباط برقرار کنند لازم است دکوراسیون مناسبی طراحی شود.

خلاقیت، تعهد و به کارگیری نیروی متخصص در طراحی، دکوراسیون، نظارت و اجرای پروژه های نمایشگاهی، یکی از بارزترین  ویژگی کانون تبلیغاتی نماد آفرین می باشد. ما از طراحی، اجرا و ساخت تا جمع آوری غرفه شما کنارتان بوده تا بتوانیم وظایف خود را در پیشبرد اهدافتان به خوبی انجام دهیم.