لایت باکس چیست و چه کاربردی دارد ؟

لایت باکس چیست و چه کاربردی دارد ؟