اشنایی با استند های تنظیمی اشنایی با استند های تنظیمی را در این مقاله از نماد افرین برای شما توضیح خواهیم داد . استند ها یکی از روش های نمادسازی هستند که امروزه بسیار کاربرد دارند .   استند ها انواع مختلفی دارند و هر یک از مدل های ان