بارکد چیست و چه کاربردی دارد ؟ بارکد چیست و چه کاربردی دارد ؟ ساده ترین تعریف بارکد را میتوان اینجوری توضیح داد . بارکد ابزاری برای انتقال اطلاعاتی خاص با استفاده از امواجی از جنس نور ، این کار توسط گروهی از میله ها با عرض متفاوت و در