تعاریف اولیه چاپ تعاریف اولیه چاپ را در این مقاله برای شما شرح می دهیم . در معنای لغت چاپ به معنی انتقال اطلاعات از پیش تعیین شده شامل حروف و اعداد و اشکال و علائم بر روی یک زمینه است . با رشد تکنولوژی صنعت چاپ هم رشد بسیار