استند تقویم رومیزی نماد افرین به شرح استند تقویم رومیزی  در این مقاله می پردازد . یکی دیگر از مدل ها و انواع استند ، نوع تقویم رومیزی میباشد . استند تقویم یکی از محبوب ترین استند ها بوده که همه ساله افراد و شرکت های زیادی به دنبال سفارش