تبلیغات محیطی

به طور متوسط هر خانواده در طول یک روز با 1500 تبلیغ  روبرو می شود پس تعجبی ندارد که همه می توانند بی اعتنا از کنار آن ها رد شوند تا فکرشان را به انها مشغول نکنند و نقش بسزای تبلیغات داخلی و محیطی اینجا معلوم می شود که مخاطب نمی تواند چشم خود را از دیدن مناظر و چیزهای اطراف خود بپوشاند. تبلیغات داخلی و محیطی در مقایسه با تبلیغات رسانه ای با توجه به فراگیر بودن و پایین تر بودن هزینه از بازخورد و تأثیر قدرتمند تری برخوردار است.

برخی از خدمات این واحد عبارتند از :

  • فضاهای تبلیغاتی ایستگاه های مترو تهران
  • نمایشگرهای شهری (LED) و تابلوهای نئون
  • تبلیغات محیطی تابلوهای سر درب و سایبان فروشگاه های عرضه کالا
  • تبلیغات داخل فروشگاه ( لایت باکس و تابلو تبلیغاتی،پوسترهای تبلیغاتی و ...)
3 رتبه برتر