خدمات

مرحله اول در ساخت استند شناخت و درک درست از نیاز شما نسبت به ساخت استند می باشد، لذا از همین رو همکاران ما ابتدا با صبر و حوصله کافی نیاز شما را گوش کرده و با توجه به نیاز شما ایده پردازی می کنند.

ایده پخته شده با شما درمیان گذاشته می شود و بعد از رسیدن به یک نتیجه درست کار بصورت سه بعدی طراحی شده تا شما محصول خود را قبل از تولید مشاهده کنید. آنچه که شما در طراحی نهایی مشاهده می کنید نمونه سازی می شود. بعد از مرحله نمونه سازی، ایرادات گرفته شده و استند به مرحله تولید می رسد.

خدمات ایده پردازی طراحی و ساخت استند