بروز رسانی 1401/10/01 استند نگهدارنده تلفن   این بخش به معرفی نوع دیگر استند ها یعن، استند نگهدارنده تلفن خواهیم پرداخت. واژه استند را دیگر باید با آن اشنا باشید . این واژه از کلمه لاتین STAND  به معنای ایستادن گرفته شده است. امروزه استند ها کاربرد های متفاوتی در