فروش بیشتر محصولات با استفاده از استند فروش بیشتر محصولات با استفاده از استند و چیدمان محصولات در استند . رقابت میان فروشگاه ها بسیار افزایش پیدا کرده و مردم دیگر بسیاری از فروشنده ها را نمیشناسند . قیمت پایین محصول دیگر نظر مردم را جلب نمیکند و مسائل مهم