نمادسازی چیست ؟ نمادسازی چیست ؟ تاثیر یک نماد را بر کسب و کار خود میدانید ؟ در این مقاله از نماد افرین قصد داریم تا شما را بیشتر با نماد سازی و تاثیر ان اشنا سازیم . در دنیای پر ازدحام کنونی که مملو از نام های گوناگون ،ثبت