استفاده از استند در دکوراسیون استفاده از استند در دکوراسیون مدرن امروزه بسیار رایج شده است . در واقع میتوان گفت استند ها امروزه علاوه بر موارد تبلیغاتی و ….. وارد طراحی های دکوراسیون شده و محبوبیت خاصی میان مردم پیدا کرده است .   استند ها انواع گوناگونی دارند