بازاریابی چیست ؟ بازاریابی چیست ؟ ایا میدانید به چه فرایندی بازاریابی می گویند و چه تاثیری بر فروش محصولات دارد ؟ در این مقاله از نماد افرین قصد داریم تا بازاریابی محصولات را بیشتر برای شما توضیح دهیم .   اگر بخواهیم بازاریابی را تعریف کنیم میتوانیم این طور