اصول برند سازی اصول برند سازی یکی از مهم ترین ارکان برای کسترش کسب و کار شماست . برند داشتن ، نشانه اعتبار داشتن شما در بازار کار می باشد . روش های زیادی برای تبلیغات و برند سازی وجود دارد مانند : چاپ اتیکت و تگ تبلیغاتی ، استفاده