آشنایی با استند فلزی نماد افرین به آشنایی با استند فلزی  می پردازد . در مقالات قبل استند را برای شما به صورت کامل توضیح داده ایم . حال در این مقاله به صورت خلاصه توضیحاتی از معرفی استند برای شما شرح خواهیم داد .   استند چیست ؟