توضیحاتی درباره پاپ آپ ها این بخش از نماد افرین به توضیحاتی درباره پاپ آپ ها خواهیم پرداخت . یکی از انواع مختلف استند ها ، پاپ اپ ها هستند که معمولا در نمایشگاه ها استفاده میشود پاپ اپ یک روش تبلیغاتی بوده که برای اگهی و اطلاع رسانی استفاده