شلف چیست و چه کاربردی دارد ؟ شلف چیست و چه کاربردی دارد ؟ شلف ها در واقع سطحی از جنس های مختلف از جمله چوب ، فلز و شیشه هستند که به شیوه های مختلفی روی دیوار در فاصله های مختلفی از کف نصب می شوند .   انها